Przedpełski

ZAKRES USŁUG

W mojej ocenie specjalizacja jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia usługi możliwie dopasowanej do oczekiwań Klienta. Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale i Klientów indywidualnych w pełnym zakresie, w tym reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi, prowadzę negocjacje, mediacje oraz weryfikację kontrahentów.

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy kompleksowe usługi przede wszystkim w zakresie (tzw. 4 filary):

  • nieruchomości: kupna-sprzedaży, wyjaśniania stanu prawnego, podziałów, wnoszenia nieruchomości jako aportów do spółek prawa handlowego, reprezentowanie właścicieli, jak i posiadaczy nieruchomości w postępowaniach sądowych w zakresie tzw. skargi pauliańskiej, zasiedzeń, odszkodowań spowodowanych tzw. immisjami (hałas, zanieczyszczenia) oraz służebnościami (np. służebność przesyłu), rozliczeń stosunku najmu, lub dzierżawy dodatkowo kancelaria zapewnia kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych (budowy, dobudowy, przebudowy, remontu, rozbiórki), tak przed organami administracji publicznej, a w razie sporów z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego przed sądami administracyjnymi, jak i sądami powszechnymi  
  • transferu pokoleniowego przekazywania majątku w ramach firm rodzinnych z pokolenia założycieli na ich sukcesorów, przekształcania form prawnych prowadzonej działalności gospodarczej z jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej w spółkę osobową lub kapitałową, zakładanie spółek celowych, obsługa prawna przy rejestrowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych
  • restrukturyzacji i windykacji wierzytelności handlowych reprezentowanie klientów podczas postępowania upadłościowego ich kontrahenta (tak w upadłości układowej, jak i likwidacyjnej), pomoc w negocjacjach i analizie możliwości spłaty zadłużenia, pełna obsługa prawna podczas egzekucji sądowo-komorniczej (ścisła współpraca z komornikiem), tak na terytorium Rzeczpospolitej Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej
  • obsługi kontraktów sportowych (zawodników i trenerów), jak i imprez sportowych reprezentowanie sportowców i trenerów przed klubami, federacjami sportowymi, jak i mediami (TV, radio, prasa, internet)