Przedpełski

Praktyka Zawodowa

Od początku swojej działalności Kancelaria Radcy Prawnego Witold Przedpełski specjalizuje się w sprawach trudnych, które wymagają wiedzy, doświadczenia i nieszablonowych rozwiązań.

Klientom oferuję kompleksową obsługę doradczą – w tym doradztwo prawne, biznesowe i finansowe – oraz szereg usług prawnych. Wszelkie usługi świadczę w oparciu o filozofię win-win, dzięki czemu dla moich mocodawców osiągam maksimum korzyści w optymalnie jak najkrótszym czasie. Ponadto w przypadku sporu między dotychczasowymi partnerami biznesowymi, stosowane przeze mnie metody postępowania pozwalają na szybkie zażegnanie konfliktu, przy jednoczesnej możliwości późniejszej dalszej współpracy stron. Obszar działalności kancelarii obejmuje:

  • obsługę prawną wierzycieli i dłużników,
  • obsługę spraw cywilnych i karno-gospodarczych,
  • obsługę przekształceń własnościowych i transferów majątkowych,
  • pomoc przedsiębiorcom,
  • pomoc obcokrajowcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie RP,
  • pozyskiwanie finansowania na inwestycje,
  • obsługę prawną nieruchomości.

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.