Przedpełski

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Unikalne połączenie wiedzy z zakresu finansów i ekonomii z wiedzą prawniczą oraz praktyka zdobyta dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w obsłudze podmiotów gospodarczych pozwala mi na oferowanie usług polskim przedsiębiorcom jako nie tylko stricte radca prawny, ale i doradca biznesowy.

Posiadam umiejętność kompleksowej, tak od strony analizy finansowej, jak i analizy prawnej, obsługi transakcji finansowania projektów inwestycyjnych (przede wszystkim nieruchomości komercyjnych) oraz restrukturyzacji i windykacji wierzytelności kredytowych.

W ramach świadczonych usług przygotowuję pełną dokumentację prawną transakcji, m.in. umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, uchwały i wnioski do sądów rejestrowych w celu zakładania i zmiany formy prawnej spółek prawa handlowego.

Samodzielnie lub we współpracy z innymi specjalistami prowadzę postępowania cywilne i gospodarcze przed sądami powszechnymi, jak i postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne przed WSA oraz NSA.

MOJE DOŚWIADCZENIE

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1995) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004). Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie po odbyciu aplikacji radcowskiej (2006-2010). Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w latach 1995-2012 w działach bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej na stanowiskach samodzielnych/analitycznych i menedżerskich średniego i wyższego szczebla w czołowych bankach komercyjnych działających na rynku polskim: Bank Handlowy w Warszawie SA (1995-1996), BRE Bank SA (1997), Credit Lyonnais Bank Polska SA (1998), WestLB Bank Polska SA (1998), Kredyt Bank SA (1999-2005) i Bank BPH SA (2005-2012).

Jako bankowiec uczestniczyłem przy przygotowywaniu i oferowaniu do sprzedaży na rynku niepublicznym 1-szych na rynku polskim emisji dłużnych papierów przedsiębiorstw i obligacji komunalnych (Ostrów Wielkopolski, Gdańsk), obligacji zamiennych na akcje (FH Krakchemia i Mostostal Zabrze), finansowaniu produkcji filmowych (m.in. Ogniem i Mieczem, Quo Vadis), restrukturyzacji wierzytelności kredytowych (m.in. Daewoo FSO, Huta Częstochowa, Stocznia Gdynia, Próchnik, JTT Computer) oraz finansowaniu nieruchomości komercyjnych (m.in. Catalina Office Center w Warszawie, Panattoni Park Kraków w Skawinie, Skalski Logistic Park pod Wrocławiem, Hotel DeSilva Warszawa Airport).

Jednocześnie od 1990 r. prowadzę własną działalność gospodarczą we współpracy z innymi przedstawicielami tzw. wolnych zawodów w obsłudze podmiotów gospodarczych (małych i średnich przedsiębiorstw), oferując im usługi doradcze, w tym dokonując wyceny wartości firmy do celów sprzedaży, optymalizacji podatkowej, itp., jak i rekomendując rozwiązania w zakresie restrukturyzacji finansowej i organizacyjno-prawnej.