Przedpełski

Warsztaty pod tytułem „Zarządzanie i sukcesja w firmach rodzinnych”

skierowane do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, ich potencjalnych sukcesorów oraz osób zarządzających małymi i średnimi firmami rodzinnymi.

Na warsztatach dowiedzą się Państwo:

 1. Jak sprostać głównym wyzwaniom finansowym i niefinansowym w zarządzaniu przedsiębiorstwem?
 2. Jak generować zysk i utrzymywać płynność?
 3. Jak uwolnić się od zarządzania „z dnia na dzień”?
 4. Jak skonstruować cele firmy aby miały one logiczny sens i realne szanse realizacji?
 5. Jak skutecznie przenieść cele firmy na konkretne działania?
 6. Jak rozpoznać i pokonać główne problemy w zarządzaniu firmą rodzinną?
 7. Jak wygląda sukcesja w polskich firmach rodzinnych?
 8. Jak skutecznie przeprowadzić proces sukcesji od strony organizacyjnej?
 9. Jak wybrać sukcesora i przygotować go do sukcesji?
 10. Co zrobić gdy w kręgu rodzinnym nie ma właściwego kandydata na sukcesora?

 … a także:

 1. Jakie są formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w realiach polskich?
 2. Jakie są ustroje majątkowe?
 3. Jak wygląda dziedziczenie ustawowe?
 4. Jak napisać testament lub zrobić zapis windykacyjny?
 5. Jak uniknąć sporów pomiędzy spadkobiercami?
 6. Jak uniknąć paraliżu firmy w sytuacji gdy właściciel nie może nią zarządzać (nagła choroba, wypadek)?
 7. Jakie są konsekwencje finansowe, w tym podatkowe nieprzygotowania sukcesji?
 8. Jakie są ramy prawne transferu aktywów firmy w ramach sukcesji?
 9. Jakie są przewidziane prawem formy sukcesji?
 10. Jakie są konsekwencje prawne przekazania majątku/zarządu firmy za życia właściciela?

CZY UWAŻASZ, ŻE JESTEŚ NIEZASTĄPIONY W ZARZĄDZANIU WŁASNĄ FIRMĄ? CO SIĘ STANIE Z TWOIM BIZNESEM KIEDY CIĘ ZABRAKNIE?  

TERMIN: ustalany indywidualnie, I dzień (piątek): g. 16.00 – 20.00, II dzień (sobota): g. 9.00 – 13.00

MIEJSCE: ustalanie indywidualnie po zebraniu się grupy od 5 do 10 osób

CENA: 1500 zł + VAT od osoby; płatność do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów

PROWADZĄCY: Witold Przedpełski, Piotr Szczurowski

Witold Przedpełski

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe związane z obsługą biznesu korporacyjnego, małych i średnich przedsiębiorstw. Uczestniczył w przygotowywaniu transakcji m.in. finansowania zakupu (przejęcia) firm przez rodzimych przedsiębiorców, zakupu i rozbudowy komercyjnych projektów nieruchomościowych (centrów logistycznych i powierzchni biurowych), a także restrukturyzacji i upadłości szeregu dużych i średnich przedsiębiorstw. Reprezentuje przedsiębiorców w szeregu postępowań sądowych i administracyjnych.

Piotr Szczurowski

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Doktor nauk ekonomicznych (dysertacja z zakresu restrukturyzacji). Posiada kilkunastoletnie wszechstronne doświadczenie zawodowe związane z pracą na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wielu firmach o różnym profilu organizacyjnym i branżowym. Zajmując stanowiska prezesa zarządu i dyrektora finansowego skutecznie wpływał na poprawę wyników przedsiębiorstw, w których pracował. Trener i doradca firm w zakresie zarządzania (budowa i wdrażanie strategii, finanse menedżerskie), którego wysoka jakość usług jest potwierdzona szeregiem referencji od klientów.

Warsztaty odbywają się w grupach do 10 osób

Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych po warsztatach

KONTAKT: telefon 601-460-302, e-mail: radcaprawny@witoldprzedpelski.pl

oraz transfer.pokoleniowy@gmail.com